JACHTTRAINING

Bij het trainen van labradors voor de jacht dien je aandacht te hebben voor de aanleg van de hond. Het is daarom belangrijk om van te voren te bepalen welke verwachtingen je van je labrador hebt. Natuurlijk kan je verwachting in de loop der tijd worden bijgesteld wat dan uiteraard niet betekend dat je geen jachttraining met je hond kunt gaan doen. Het eindplaatje wat je dan hebt moet dan echter nog steeds passen bij de aanleg van jouw hond.

Gehoorzaamheidtraining zien wij apart van apporteer oefeningen. Zo voorkom je dat er verkeerde associaties ontstaan bij het aanleren van apporteer oefeningen, vanwege gebrek aan appel. In het algemeen, maak de stappen nooit te groot, zorg dat de hond altijd succes heeft en wees zo verstandig om een stap terug te doen indien dit nodig is.

Bedenk altijd bij de jachttraining, waarvoor heb ik mijn hond bij me. Dit is voor de zintuigen die bij ons minder sterk ontwikkeld zijn zoals de reuk en het lokaliseren van beweging, de (veel) grotere snelheid van de hond en het uit het water halen van een apport.

Tenminste, ik houd liever mijn kleren droog tijdens de jacht.

 

De Pup

Uit de nesten die we zelf fokken bepalen we de aanleg al op zeer jonge leeftijd. Door oefeningen te kiezen die heel dicht liggen tegen de primaire driften van honden proberen we vast te stellen in welke mate jachtpassie, maar ook andere aanleg aanwezig is en in welke mate.

Op de leeftijd van 6 weken wordt gekeken naar de aanleg van de individuele pup voor het iets willen vasthouden, de mate van will to please door het ook bij je te laten brengen en af te geven. Soms blijkt dat een pup alleen iets willen vasthouden als nestgenoten erbij zijn, wat neerkomt op "ik wil wel maar dan alleen als er publiek bij is". In de latere ontwikkeling zie je dit terugkomen.

In de periode dat de puppen 6 tot 7 weken zijn wordt doormiddel van een korte sleep gekeken naar de aanleg om de neus te gebruiken, de mate van concentreren op dat ene luchtje en met welke passie een spoortje wordt afgelopen.

Met deze informatie kunnen we pupkopers beter adviseren in de pup die bij hen past op basis van de wensen die zij hebben.

Vanaf 8 weken gaan we rustig aan oefeningen doen die nog steeds dicht tegen de natuurlijke driften van de pup aanliggen. Het ontwikkelen en gebruiken van de neus en het geheugen is daarbij erg belangrijk. Dit is tenslotte een van de belangrijkste redenen dat we een hond gebruiken bij de jacht.

Tijdens het wisselen van melkgebit naar vastgebit wordt het spelenderwijs apporteren tot een minimum beperkt en alleen met lichte en zachte voorwerpen.

 

De Puber

In de leeftijd vanaf een maand of vijf, de leeftijd hangt sterk af van de aanleg en ontwikkeling van de pup tot puber, laten we de labrador met steeds meer facetten van de jacht kennis maken. Het trainen van het geheugen door oefeningen rustig aan op te bouwen in een aantal fasen van makkelijk naar moeilijk proberen we de hond zelfverzekerd te maken.

Ook het gebruik maken van wind of verwaaiing om resultaat te behalen is in de leeftijdsfase van belang. Indien de hond dit niet of in mindere mate van nature doet kan training een groot deel compenseren. Uiteraard blijft natuurlijke aanleg altijd sterker.

Naast de apporteeroefeningen, wat veelal als veel leuker wordt ervaren omdat het resultaat ervan op het eerste gezicht indrukwekkender is, zijn steadyness oefeningen van groot belang. Een (jonge) hond die niet steady is, komt in de jacht niet ver. Oefeningen als het netjes lopen aan de lijn, het komen op bevel (roepen / fluiten), niet inspringen en het kunnen wachten op een plaats die is aangewezen zonder piepen of zeuren moeten beheerst worden.

Laat bij oefeningen de hond altijd resultaat hebben. Op deze wijze leert de hond het nut van een oefening. Vindt de balans tussen de hond voldoende het eigen initiatief te laten ontwikkelen en het moment van het ondersteunen / ingrijpen in een oefening. Te snel of onnodig ingrijpen en bijsturen geeft honden die niet zelfstandig kunnen werken. Te laat of niet ingrijpen wanneer dit wel nodig is geeft honden die uit de hand zijn en hun eigen gang gaan of honden die de oefeningen niet gaan beheersen omdat er geen resultaat wordt gehaald.

 

De Volwassen Hond

Bij een zorgvuldige opbouw op jonge leeftijd is de volwassen hond toe aan complexere oefeningen. Dit kunnen oefeningen zijn met meerdere apporten of oefeningen op grote afstand met mogelijke obstakels die het apporteren moeilijk maken. Het getrainde geheugen en initiatief van de hond geeft in dit soort situaties een positief resultaat.

Op het moment dat de hond het vooruitsturen beheerst, wordt voorzichtig begonnen met het dirigeren.Wat echter wel van belang is dat je in de gaten houdt dat er niet te veel en / of alleen maar dirigeeroefeningen worden getraind. Dit gaat te koste van het eigen initiatief van de hond. Het volgen van jachttraining

 

Waar trainen??

Voor het volgen van jachttrainingen in het algemeen adviseren wij een jachthondenschool of opleiding waar beheerst en zonder onnodig hard ingrijpen, dwangmatige apporteren de honden worden getraind. Het is sowieso aan de voorjager om het al dan niet toestaan van ingrijpen door een instructeur.

Zelf verzorgen we training voor gemotiveerde voorjagers met hun hond. Dit doen we dan in kleine groepen. Ook verzorgen we jachtgerichte pupcursus, basiscursus. Info hierover per mail, zie contact.

Zin om een foto- impressie te bekijken?? Klik hier!